İşe Alım'da yeni dönem...

Haberler - 3 Ağustos 2016, Çarşamba

34567890İş hayatı yeni bir kavramla tanıştı: "Durumsal Yargı Testleri" Yani çalışanların iş hayatında karşılaşabilecekleri gerçekçi ve zorlu durumları yansıtan, varsayımlara dayalı (hipotetik) senaryolar sunan ölçme ve değerlendirme aracı.
 
İngiliz danışmanlık firması a&dc’nin Türkiye temsilcisi Assessment Systems, portföyünde bulundurduğu a&dc Dilemma Serisi ile Türkiye’yi ilk kez Durumsal Yargı Testleri ile tanıştırdı. Bu testler ile çalışanlara; pozisyonlarına, uzmanlıklarına ve kendilerinden beklenenlere göre farklı senaryolar ve her bir senaryoda kullanılabilecek çeşitli eylemler sunuluyor. Çalışandan beklenen ise kendisine sunulan eylemlerin her birinin ilgili senaryodaki duruma ne kadar çözüm getireceğine dair görüşlerini çok seçmeli bir formatta bildirmesi.
 
Hangi pozisyonlar için uygulanıyor?
Durumsal Yargı Testleri işe alım, terfi ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi için 5 farklı pozisyona uygulanabiliyor. Bunlar; yeni mezun pozisyonları, ilk ve orta kademe yönetici pozisyonları, çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri pozisyonları ve operasyonel pozisyonlar.

Kimler tarafından ve neden tercih ediliyor?
Durumsal Yargı Testleri, Türkiye için oldukça yeni bir araç. Özellikle insan kaynağının doğru değerlendirilmesinin önemini kavramış olan organizasyonlar, işe alım ve terfi süreçlerinde ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini çeşitlendirerek değerlendirmelerin geçerliğini ve güvenilirliğini artırmaya özen gösteriyor.
 
Ayrıca işveren markasına yatırım yapan kurumlar da bu araca yöneliyor. Çünkü Durumsal Yargı Testleri, doğru ve yanlış cevaplar içerdiği için adayın kişisel beyanına dayalı ölçme araçlarına oranla daha etkin sonuçlar sağlıyor ve adayın kurum algısını güçlendiriyor. Özellikle toplu işe alım süreçlerinde düşük maliyetli ve etkili bir araç olarak değerlendiriliyor ve sıklıkla tercih ediliyor.
 
Avantajları neler?
- İşi senaryonun içinde bire bir anlatma fırsatı veriyor

Senaryo ve eylemler hazırlanırken detaylı bir iş analizi yapılıyor ve adayların iş yaşamında karşılaşabilecekleri önemli durumlar ele alınıyor. Böylece, pozisyona uygun olmayan adaylar hemen eleniyor. Uygun adaylar ise pozisyona dair gerçekçi bir öngörü edinmiş oluyor.
 
- Uygulama kolaylığı ve maliyet avantajı sağlıyor
Durumsal Yargı Testleri online olarak uygulanabiliyor. Bu durum özellikle toplu işe alım süreçlerinde uygulama kolaylığı ve maliyet avantajı sunuyor. Adayların puanları kolay bir şekilde hesaplanıp, raporlanıyor. Bu da İK profesyonelleri için zaman tasarrufu sağlıyor.
 
- Kritik yetkinliklerin ölçümlenmesini sağlıyor
Durumsal Yargı Testleri, ilgili pozisyonda etkin performans göstermek için kritik olan yetkinlikleri yansıtacak şekilde yapılandırılıyor. Örneğin, yönetsel pozisyonlar için geliştirilmiş bir Durumsal Yargı Testi; astlarını yönlendirme, planlama ve koordine etme, performans yönetimi ve ilişki yönetimi gibi kritik yetkinlikleri ölçüyor. Bu da İK profesyonellerinin bir sonraki ölçme aşamasına, örneğin Değerlendirme Merkezi uygulamasına katılacak adayları daha isabetle belirlemesini sağlıyor.
 
- Geçerliliği kanıtlanmış, güvenilir bir araç
Durumsal Yargı Testlerinin iş performansını tahmin etmek konusunda oldukça güçlü araçlar oldukları biliniyor. Özellikle Bilişsel Beceri Testleri ve Kişilik Envanterleri ile birlikte kullanıldığında geçerliği artırdığı kanıtlanmış.
 
- Taraflılığı ortadan kaldırıyor
Bu testler, yüksek yansızlık düzeyine sahip. Durumsal Yargı Testleri, kadın ve erkek katılımcıların, avantajlı ve dezavantajlı grupların performansları arasındaki farkı da minimize etmeyi başarıyor.
 

Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.