PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler 3

Makaleler - 30 Temmuz 2007, Pazartesi
Türkiye’de özel sektörün çoğu PR branşını yeterince tanımamasından dolayı özel sektör yeterince PR branşından istifade etmemektedir. Bundan dolayı özel sektör rekabet gücünü kullanamıyor ve pazar payının büyük bir oranını yabancı sermayeye kaptırmaktadır. Yabancı sermayeye karşı rekabet edemeyen bir çok firma tanıtım faaliyetlerinde bilimsel yaklaşımlardan, yaratıcı olmaktan çok dini ve milli değerlerini kullanmaya yönelmektedirler. Oysa bunun etik olmadığını, haksız bir rekabet olduğunu, kültürel çatışmalara neden olduğunu ve dünya barışına yönelik bir tehdit olduğunu bilmemiz gerekmektedir.
Türkiye’de özel sektöre yönelik PR branşının tanıtımı yapılmalı ve bununla beraber PR uygulamalarını standardize edilmesi gerekmektedir. Aslında branş Türkiye’ye geç girmiş olmasına rağmen bir çok alana hızlı bir şekilde yayılmıştır. Ancak, PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler 1 ve 2’de de bahsettiğim gibi, PR yeterince anlaşılamamış ya da yanlış anlaşılmış, basite alınmış ve bu nedenlerden dolayı çoğu kez PR uzmanları istihdam edilmemiştir. İstihdam edilen uzmanlar da çoğu kez büro yönetimi ve sekreterya olarak istihdam edilmiştir. Son zamanlarda marka yönetimine önem veren firmalarımız PR uzmanlarını istihdam etmeye daha ağırlık vermişlerdir ama bunların sayıları da çok az. Ve bunların çoğu yabancı sermayeli firmaları model alarak uygulamalarını yapmaktadırlar. Bu da Türkiye’ye getirilen branşın yeterince anlaşılamaması ve tanınmaması anlamına gelmektedir. Aslında bu sorunun temelinde Yüksek Öğrenim Kurulu bünyesinde bir Mesleki Danışmanlık ve İstihdam Merkezinin (MDİM) olmamasından kaynaklanmaktadır. Günden güne yeni branşların ortaya çıkması, branşların artmasında büyük bir artış gözlenmektedir ve bu branşların çoğu anlaşılamamaktadır. Dikkat edilirse son zamanlarda üniversite mezunlarından çoğu kendi mesleklerinin dışında başka alanlarda çalışmaktadırlar. MDİM, Kuruluşlarımızı bilimsel yaklaşımlarla çalışabilmeleri için YÖK’e bağlı kurumlarda yetiştirilen teknisyen, uzman ve bilim insanlarımızdan yararlanmaya teşvik edebilir. Ve böylelikle özel sektörümüz etik kuralları çiğnemden, daha bilimsel yaklaşımlarla çalışacak, kalitesini arttıracak, rekabet gücünü arttıracak, markalaşmaya ağırlık verecek, dünya pazarında daha çok söz sahibi olacaktır.
Türkiye’de çoğu kez talep yaratılmadan ürün/hizmet sunulmaktadır. Deneme yanılma metodu ile yapılmaktadır. Tutundurursa başarıyı kendinde görür. Ama bu başarı da çok kısa sürmektedir. Çünkü talep yaratacak diğer uzman firmalar alana girmesiyle pazar payını kaybediyor ve kepenkleri aşağıya indiriyor. Daha sonra bir yabancı sermaye düşmanlığı başlar; ülke, din, değerlerimiz elden gidiyor, bunları hemen kovalım… gibi yaygaralar koparmaya başlarlar. Diyelim ki bütün yabancı sermayeyi ülkeden ihraç edelim. Acaba yabancı sermaye düşmanlığı yapanların aynı kalitede, aynı uzmanlıkta üretebilecek, hizmet verebilecek, meydana gelebilecek boşluğu doldurabilecek ve Türkiye’nin en büyük sorunu olan işsizlik sorununu çözebilecek bir planları var mıdır? Ne kadar talep yaratırsanız o derecede üretim/hizmet, kalite, rekabet gücü, istikrar ve gelir arttırırsınız. Bu talebi yaratacak olanlar da PR uzmanlarıdır.
Gerek özel sektörün gerek kamu kuruluşlarının ürün ve hizmetlerine talep yaratacak ve daha başarılı olabilmeleri için hazır kıta bekleyen binlerce isimsiz kahraman PR uzmanlarımız mevcuttur. Bu uzmanlarımızı aktif hale getirebilmek için çok etkili bir platform oluşturulmalıdır. Ve bu platform, markalar yaratan, Türk markalarını dünyaya taşıyan, etik kuralları koruyan ve geliştiren, sosyal dayanışmaya katkıda bulunan, ürün ve hizmetlerin kalitesini arttıran, sosyal hukuk devlet anlayışını daha güçlü kılan, bir platform olmalıdır. Örneğin başlangıç için www.halklailiskiler.com.tr güzel bir örnektir.
PR uzmanlarının kendi alanlarında istihdam edilmesiyle, PR branşı yuvarlanan bir kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyecektir. Ve bununla beraber Türkiye ekonomisi büyüyecektir. PR uzmanlarının kendi alanlarında istihdam edilebilmeleri için de PR branşının doğru anlaşılması ve tanıtılması gerekmektedir. Bundan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlar sorunlara eğilmeli ve gerekli adımları atmaları gerekmektedir.

Gelecek yazı: PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler 4

Mehmet Bozalp

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.