İkna Odaklı İletişimden Anlama Odaklı İletişime: Eşitlikçi İletişim

Makaleler - 13 Ekim 2007, Cumartesi
İkna Odaklı İletişimden Anlama Odaklı İletişime: Eşitlikçi İletişim
Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Kemal GÖKCAN

Daha önceki yazılarımızda ikan edici iletişim ve dinleme becerisinden bahsetmiştik. İletişimin engel ve etmenlerinde eşitlikçi iletişimin temel iletişim yöntemlerindendir.

Eşitlikçi İletişim,Sosyal Hizmet Mesleğinin uygulamalarında gerçekleştirdiğimiz İnsanı yönlendirme tekniklerinden ve İletişim Yöntemlerinden biri olan kişinin bulunduğu yerden başlamanın alt yapısını hazırlar.

Eşitlik,karşımızdaki insanı en az bizim kadar değerli görmek anlamına gelir. Cinsiyet,statü ve kültürel farklılıkların tümü sözü edilen eşitliği bozucu bir alt yapı sağlar. Eşit hissedilmeyen bir iletişim ortamının sağlıklı ve paylaşımcı bir sonuca ulaşması da olanak dışıdır.
Burada insanların farklı bir düşünce,farklı bir görüş açısına sahip olmasının sorun değil zenginlik olarak kabul etmektir.
Belirttiğimiz farklıların üstüne gitmek iletişimi son derece olumsuz etkileyecektir.

Başkalarının da farklı gözlükleri ve doğruları olabildiğini unutarak,kendi değerlerimizi,bakış acılarımızı merkeze koymak (ben – merkezli)iletişim çatışmalarının ana kaynağıdır.
Eşitliği bozan diğer bir kavram güç ilişkileridir. Güç,bir başkasının tutum ve davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra,güç ona sahip olanın toprağı,yiyeceği,parası,güvencesi yada etkinliği olduğu anlamında gelir. Güç mücadeleleri neredeyse tüm ilişkilerde ancak eşitlikçi olması gereken çiftler,sevgililer,iş arkadaşları,kardeşler arasında yaşanmaktadır. (1)

Gerek geçmişte,gerek günümüzde kültürel ve açı farklılıklarının bir çok çatışma ve güç mücadelelerine dönüşmektedir. İlişkilerin çoğunda küçük avantajlar,küçük öncelikler adına kazanan ve kaybeden roller ortaya çıkar. Tüm bunlar eşitliğin bozulması gibi olumsuz sonuçların kaynağıdır.
İletişimde güç mücadelelerinde güçlü tarafın diğerine sürekli ve zorla bakış açısını kabul ettirme,devamlı eleştirme aracılığı ile kişiliğini sarsma,hatalarını öne çıkararak öz güvenini zedeleme,güçlü-zayıf ilişki rollerini ortaya çıkararak hem eşitliği bozma,hem de sürekli gergin,verimsiz bir iletişim sürecinin doğmasına neden olmaktadır.
Eşitlikçi İletişimde Ne yapmalıyız?

1-İletişimin odağına güç farklılığını yansıtmamalıyız.
2-Karşımızdaki kişi en az bizim kadar değerlidir.
3-İletişim kurduğumuz kişinin farklı bir düşünce,farklı bir görüş açısına sahip olması sorun değil zenginlik olarak kabul etmeliyiz.
4-Kişinin bulunduğu yerden başlama becerimizi geliştirmeliyiz. Bu bizim empati kurmamızın temelini oluşturur. İletişim kurduğumuz kişinin kendini bize ifade etmesini olanak verir.


Özetlersek,sağlıklı ve doğru iletişimin kendimizle başladığını unutmamak gerekir. Öz kişisel iletişim süreçlerinin etkin ve öğretici kılarak,öz güven ve motivasyonlarımızı korumanın yolları sürekli bulabilmeliyiz. İletişim davranışlarımızın düşüncelerimizin özellikleri doğrudan ilgisi vardır. İletişimizde ön yargı ve kabullerden uzak,gerçekçi mantıkla açı,kültürel,cinsiyet,statü gibi farklılıkları dikkate alarak iletişime geçmeliyiz.

Dipnot
(1) Cumhuriyet Dergi.Psycologie Heute’den çeviren Aşkın Elçi

Kemal GÖKCAN
sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

Mehmet Bozalp

Yorumlar

erhan muslubaş   15 Ekim 2007, Pazartesi

Yazının başlığı içeriği ile bir bütün oluşturmuş. Oldukca basit ve anlaşılır yazılmış. Çok faydalı bir yazı. Günlük hayatta kullanacağımız çok pratik bilgilerde var. Teşekkürler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.