Halkla İlişkiler Nedir?

Makaleler - 8 Nisan 2010, Perşembe

Halkla İlişkiler mesleğine adım atmayı planlayan lise öğrencisi genç kardeşlerimiz için...
Halkla İlişkler Nedir? Ne değildir?

Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.
Halkla ilişkiler, kurumun ya da kişilerin itibar yönetimidir.
Halkla ilişkiler, kurumların, markaların ve kişilerin aynasıdır. Aynaya yansıyanlar ise halkla ilişkilerin sonucudur.
Halkla ilişkiler, iletişim sürecidir,  bütünsellik taşır.
 
Halkla ilişkiler,  dün, bugün ve gelecek üzerine kuruludur. Bu nedenle bugünü kurtarma amaçlı değildir, süreklilik gerektirir.
Halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri değildir.
Halkla ilişkiler, sadece basınla ilişkiler değildir.
Halkla ilişkiler, “danışma masası” değildir.
Halkla ilişkiler, “şikâyetler/öneriler” niteliğindeki bir posta kutusu değildir.
Halkla ilişkiler, şirketlerin “idari işleri” değildir.
Dilek Eker
Basın ve Halkla İliş.Yön.Halkla ilişkiler çalışmalarında yüz yüze iletişim olmakla birlikte, sadece yüz yüze ilişkilerin olduğu çalışmalar halkla ilişkiler değildir.
Halkla ilişkiler sadece kupür derlemek demek değildir. Sadece basında haber çıkartmak da değildir.
Ancak Hİ çalışmalarında adına çalışılan kurumla ilgili olarak kitle iletişim araçlarını izleme, kupürler, TV görüntüleri, radyo bantları derleme de yer alır.
Halkla ilişkiler sadece “Danışma” demek değildir.
Eğer halkla ilişkileri yapılan kurum için danışma hizmetlerine gereksinim varsa, bu birim de halkla ilişkilerin konuları arasında yer alır ve halkla ilişkiler birimine bağlıdır.
Halkla ilişkiler reklam değildir.
Reklam ürün hakkında bilgi vermeyi ve (halkla ilişkilere oranla) kısa vadede satışı hedefler.
Halkla ilişkiler uzun vadede imaj oluşturup kurum kimliğini pekiştirir. Ancak dolaylı olarak satışı da etkiler.
Halkla ilişkiler sadece müşteri ile ilişkiler değildir.  Ancak müşteri ile ilişkiler halkla ilişkilerin konuları arasındadır.  (mağazalardaki müşteri ilişkileri birimleri, bakkal, marketlerdeki yüz yüze ilişkiler gibi)    
Halkla ilişkiler lokanta, restoran, bar gibi yerlerdeki yer göstericilik ya da müşteri çekme eylemi değildir.
Halkla ilişkiler sadece organizasyon yapmak değildir.
Ancak adına çalışılan kurum için yapılan halkla ilişkiler çalışmalarının içerisinde organizasyonlarda yer alır. Ayrıca bu organizasyonların hangi zamanda, hangi konuda, nasıl olması gerektiğine de halkla ilişkiler çalışanları karar verir.
Halkla ilişkiler boş vakitleri değerlendirmek değildir (ek iş olarak görülmemelidir.)
Halkla ilişkiler  güzellik yarışmalarına katılanların kolaycı mesleği değildir.
Halkla ilişkiler kamu kuruluşlarına konuyla ilgili bilgi ve birikimi olmadan torpille girenlerin başarılı olacakları bir alan değildir.
Halkla ilişkiler yüz yüze satış değildir.
Halkla ilişkiler anketörlük değildir.
Ancak halkla ilişkiler çalışmalarının içinde anket ve diğer araştırma çalışmaları da yer alır.
Halkla ilişkiler kokteyllerde, kadeh elde dolaşmak değildir.
Sadece mini etek giymeyle yapılabilecek bir meslek değildir.
Halkla ilişkiler sadece basında haber çıkartmak değildir. Ancak adına çalışılan kuruluşun basınla sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamak ve basında istenilen içerikte ve zamanda haberler çıkmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak da halkla ilişkiler biriminin görevleri  arasındadır.
    
Ayrıca;
Pazarlama elemanları, anketör, ziyaretçi kartı vermek üzere eleman arayan ilanlar da halkla ilişkiler elemanı arayan ilanlar arasında karşımıza çıkmaktadır.
Baskı işi yapan mağazalarda T-shirt’lere baskı konusunu pazarlamak üzere halkla ilişkiler elemanlarının arandığını görüyoruz.
Bazı kurumlarda da; elektrik, su idaresi çalışanları veya zabıtalarla iyi ilişkiler  kurmak ya da rutin işleri yürütmek üzere  Dış Halkla İlişkiler Uzmanları ile karşılaşıyoruz.
 

Tüm bunlar değilse peki o zaman Halkla İlişkiler nedir?

Ve neden bazılarınca yanlış anlaşılıyor, bu meslek bu kadar kadersiz midir?
 
Sorunun cevabı; İngilizcesi  Public Relations (PR)  olan deyimin Türkçeye  çevirisinde saklı gibi görünmekte.
 
“Public”  Halk, kamu anlamına gelmektedir.
Halk ise;
”Aynı ülkede oturan ve ortak menfaatlerle birbirlerine bağlı kişilerin  tümü”
“Bir ulusun belli bir çevre içinde yaşayan kısmı” olarak tanımlanmaktadır.
 
Ancak burada sözü edilen “Halk” sözcüğü; ilgili çevre, hedef kitle anlamındadır.
Yoksa aynı coğrafyayı, dili, geçmişi paylaşan insan topluluğu anlamına gelmez  (Türk halkı, Japon halkı gibi).
İnsanlar topluluğu ya da  grup anlamınadır, her zaman bir ülke insanlarının  tümünü kapsamayabilir.
Örn: sadece doktorlar, bir şehir halkı, bir spor kulübünün taraftarları, bir okulun öğrencileri, bir mağazanın çalışanları ya da  kadınlar olabilir.
  
Hİ‘de özel ya da tüzel kişinin karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişkiler kurması varsa bu ilişkileri geliştirmesi için gösterilen çabalar söz konusudur.
 
Salim Kadıbeşegil halkla ilişkiler için “zavallı” sıfatını kullanır.
Uzun yıllardır (90 yıl) yeryüzünde uygulamalarını gördüğümüz halkla ilişkiler kendisini tam olarak tanıtamadığı için ona bu sıfatı layık görmüştür.
Dolayısıyla halkla ilişkilerin öncelikle halkla ilişkilere ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.
 
Klasik yöntemle dersimize başlayacak olsak, önce dersin tanımının yapılıp, sonra içeriğine geçmek gerekir ki bu durumda yine bir bahtsızlıkla karşı karşıyayız.
 
Çünkü bilinen 472 Hİ tanımı ile karşılaşırız.
Neden bu kadar çok tanımı var sorusunun yanıtı;
 
Halkla İlişkiler; 
Bir meslek mi?
Bir sanat mı?
Bir merak mı?
Bir bilim mi? olduğu konusunda kesin bir görüş birliğine varılamamış olmasıdır.
 
Halkla ilişkiler bu terazi kefelerinin her birine konabilmektedir.
Nasıl grenler bir araya gelip fotoğrafı oluşturursa, pek çok küçük noktacığın bir araya gelmesiyle de halkla ilişkiler oluşur. Hepsinin bileşeni ile halkla ilişkiler ortaya çıkar.
Yine de bilinen kuralları bozmayıp dersin tanımını verelim,
 
Halkla İlişkiler; 
“Kurumun ilgili çevreleri etkilemesi ve desteğini sağlaması için yaptığı planlı girişimlerdir.”  
“Kurum ve ilgili çevreler arasında; iletişimi, anlamayı ve kabulü sağlayıp, sürdürmeye yarayan bir yönetim fonksiyonudur.”
 
“Kurumun kamuoyundaki imajının güçlendirilmesi ve prestijinin artırılması, 
 sevdirilmesidir.”
 
“Gerek kurum içinde, gerekse kurum dışında istenilen tutum ve davranışların 
 yaratılmasıdır.”
 
“Hİ kuruluşun duyarlı / ilgili çevreyi tanıması ve kendini bu çevreye tanıtması 
 amacıyla yaptığı planlı girişimlerdir.”
 
“Kuruluşun temasta bulunduğu ya da bulunabileceği kimselerin anlayış, sempati  ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir  yönetim görevidir.”
 
Geriye kalan 466 tanımı Hİ ile ilgili kitaplarda bulabilirsiniz.
 
Sosyologlara göre insanlara  bir şeyler yaptırabilmenin üç  etkili yolu vardır.
  • Zor kullanmak,
  • Satın almak,
  • İkna etmek
 
Hİ her zaman ikna etme, inandırma yöntemini kullanır.
İnsanların inanmadığı, desteklemediği şeyleri gerçekleştirmek olanaksız gibi görünmektedir. Özellikle demokratik yönetimlerde kamuoyunun desteğini almanın önemi artık yadsınamıyor.
 
Kamuoyu: Belli bir zamanda, belli bir konu / olay karşısında ilgili gruplara hâkim olan kanaat. “ Konuyla ilgili halk çoğunluğunun kendiliğinden oluşan fikir birliği  (A.B. Göksel)
 
Kamuoyu “ bütün kitle tarafından benimsenmiş yekpare bir fikir bloğu“ değildir.
Kamuoyunun oluşumunda çoğu zaman sayı yerine yoğunluk ve kalite faktörü önemlidir. Bir azınlık tarafından köklü bir inançla benimsenen ve savunulan bir görüş çoğunluğun gevşek ve köksüz paylaştığı görüşe eninde sonunda üstün gelir ” Münci Kapani Halkla ilişkiler çalışmaları özünde, kamuoyu yaratmaya yönelik çalışmalardır.
 
Günümüzde herkesin halkla ilişkilere ihtiyacı vardır. Günlük yaşantımızda bilinçsizce de olsa halkla ilişkilerhalkla ilişkiler yapıyoruz.
Çevremizi tanımaya, onlara kendimizi tanıtmaya, onların desteğini, onayını almaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
 
Bir konuda ya da mesleğimizde ne kadar başarılı olursak olalım, kendimizi çevremize yeterince tanıtıp, onların desteğini almazsak başarılı olamayız.
 
Dolayısıyla kendi halkla ilişkilerimizi yapmaya ihtiyacımız var.
Halkla ilişkiler  yapan bir kişi, öncelikle kendi halkla ilişkilerini yapmalıdır
 
Ürünlerin, kurumların halkla ilişkilerinin yapılabileceği ancak kişilerin yapılamayacağı çünkü bu kişilerin de arkalarında kurumlar olduğu dolayısıyla kurumların halkla ilişkilerinin yapıldığı söylenir.
Ancak uygulamada politikacıların, sporcuların, sanatçıların halkla ilişkilerinin yapıldığını görmekteyiz. 
Hazal Betül Yılmaz
Reklam ve Halkla İlişkilerHalkla İlişkiler, itibar ve algılama yönetimidir.
"Buyrun, nasıl yardımcı olabilirim?" diyebilmek değildir.
 
Halkla ilişkiler, doğru yer doğru zaman ve doğru konuyla gündeme gelmektir ve bunu yönetebilmektir.
Halkla ilişkiler sadece haber yazmak ve bunları yayınlatabilmek değildir.
 
Halkla ilişkiler, eğitim ve donanım gerektiren ciddi bir iştir. Kurumsallaşmanın olmazsa olmazları arasında yer alır.
Alaylı halkla ilişkiler uzmanı diye bir şey yoktur. Yani halkla ilişkiler kimilerinin dediği gibi yetenek işi değildir.
 
Halkla ilişkilerin amacı kurum kültürü oluşturmak ve iletişimi bu kültürle yönetmektir.
Müşteri ilişkileri halkla ilişkilerin yetkinliklerinden sadece biridir.  
Parti organize etmekle, event arasında ciddi bir amaç/sonuç farkı vardır.
Z.Seval Kentmenoğlu


Halkla ilişkiler, aslında bir ifade biçimi "olanın" anlatılmasıdır. Halkla ilişkilerci planladığı olayları organize eden, olaylara yön veren, hedef-kitlesinin nasıl anlaması gerektiği yönünde çeşitli mecralar ile bunları kitlesine taşıyan yönetime bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren, yönetimden sonraki en etkili ve yetkili birim olarak çalışan bireylerdir. O birim de halkla ilişkiler departmanı olarak literatürdeki yerini alır.
 
Halkla İlişkiler Uzmanı, kurum içi iletişim ve kurumun diğer çevreleriyle olan iletişimi sürdüren kişidir. 
 
Halkal İlişkiler Uzmanı, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
 
Halkla İlişkiler Uzmanı, iletişim çalışmalarını başından sonuna kadar yürüten ve aldığı feedbacklerle iletişim çabalarına yön veren aynı zamanda tüm bunları yaparken perdenin arkasında olan kimsedir.
 
Halkla İlişkiler Uzmanı; gazete, radyo, televizyon, dergi... vs gibi kitle iletişim araçlarının sorumluları ile iyi ilişkiler kurup bu ilişkileri kurumun menfaatine sürdüren kişidir.
 
Halkla İlişkiler Uzmanı, ikna etme yöntemiyle hedef-kitlesini etkileyen ve onların kurum hakkında olumlu yönde bir tutum içerisinde bulunmalarını sağlayan kişidir.
 
Halkla İlişkiler Uzmanı, çift yönlü iletişimin önemini bilen kişidir.
 
Halkla İlişkiler Uzmanı, sosyal sorumluluk bilincinde olan ve çalıştığı kurumun değer yargıları doğrultusunda bu sorumluluk bilinci içerisinde faaliyette bulunan kişidir. 
 
Özetleyecek olursak, Halkla İlişkiler Uzmanı üzerinden halkla ilişkiler disiplininin, mesleğinin, biliminin, sanatının...-ki bana göre bir sanattır- ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Özetle bunların dışında kalan bütün şeyler halkla ilişkiler değildir.
Osman Murat Akca

Halkla
İlişkiler İletişim Platformu-Halkla İlişkiler Nedir? Ne değildir? 
 
 

Şahnur Karaağaç

Yorumlar

tuğba nurlu   23 Nisan 2010, Cuma

selçuk üniv.halkla ilişkler bölümü mezunuyum bu alanda eğitim aldığım için çok mutluyum fakat mezun olduğum alanı söyleyince anlamsız bakışlar görmekten nefret ediyorum hele bir de işletme sahipleri bile bizi büro yönetimi ile bir tutarken kahrolmamak elde değil.türkiyede hala halkla ilişkiler amarikanvari bi olguymuş gibi algılanıyor bu kanıyı değiştirmek ve bu bölümün önemini anlatmak için katetmemiz gereken çok yol var diye düşünüyorum ben.

bykanber kanber   26 Nisan 2010, Pazartesi

BYKANBER markalaşma ve kurumsallaşma uzmanından(www.bykanber.com) HALKLA İLİŞKİLER:
var olan hedef kitlenin yönetilmesi algılama ve davranış yapısının değiştirilmesi iyileştirilmesi için veya da olması gereken hedef kitlenin oluşturulması için yapılan faaliyetler, ve bu faaliyetler için oluşturulan bilgilerin yönetilmesidir. adı üzerinde halk (hedef kitle, toplum, grup ve bireyler üzerinde çalışmalarını sürdürür). anlaşılması gereken şu ki halkla ilişkiler (personel relations PR) insanın var olduğu her alanda olması gereken bir tanıtım ve yönetim faaliyetidir.
PR (Hİ) siyasiler, kurum ve kuruluşlar, dernekler, reklamcılar, basın ve medya, kuruluşları, sanatçılar, din adamları, pazarlama uzmanları vs. içinde motor görevi görür. pr'ın en büyük silahı iletişim sanatıdır.( çünkü doğru iletişim kurma yöntemidir halkla ilişkiler)
(pr) halkla ilişkiler halk arasında yaygın şekli şudur (ki yanlıştır ) telefonlara bakma sekreterlik pazarlama v.s. ama bu meslek sahipleri de iyi bir verim sağlamaları için pr iyi bilmeleri ve yönetebilmeleri gerekir. siz halkla ilişkiler yönetimini ve bilim dalını iyi öğrenip iyi iletişim kurabilir iletişim kurduğunuz hedef kitleyi yönetebilirsiniz. ama kimse size halkla ilişkiler bitirmişsiniz diye işe almaz veya meccanen bedel ödemez siz bu konuda ihtisas görürsünüz bu bilgileri saymış olduğum alanlarda uygulama ve faaliyete geçirebilir ve işlevsel faydaya dönüştürürseniz iyi bir PR'cı olursunuz (halkla ilişkilerci - iletişimci ) bir halkla ilişkiler uzmanı önce kurum, kuruluş, ürün ve markayı iyi tanımalı, var olan hedef kitle ve olması düşünülen hedef kitleyi iyi analiz etmeli. bu iki nokta arasında farkındalık yaratacak ilgi uyandıracak akıllarda kalacak yaratıcı fikri bularak doğru iletişimi kurabilmeli, (araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme) sistemlerini sırasıyla doğru yerde ve zamanında yapabilmelidir. son olarak benim bir teknik çalışmam sonucu halkla ilişkiler ( reklamcılık markalaşma kurumsallaşma) üzerine kendimin belirlediği bir bilgiyi not almanız ve mesleki hayatınız boyunca prensip haline getirmeniz gereken bir halkla ilişkiler formülünü ifade edeceğim
( ÖLÇMEDİĞİN BİR ŞEYİ BİLEMEZSİNİZ, BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ DE YÖNETEMEZSİNİZ )
başarılar dilerim.
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.